Home
Facebook Instagram

Algemene Ledenvergadering 21.11.2019

Biddinghuizen - 7 november 2019.  Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van BAS Tennis & Padel. De vergadering wordt gehouden op donderdag 21 november 2019 in ons clubgebouw, aanvang 20.00 uur.

Agendapunten:


1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen van het bestuur

3. Vacature(s) en benoeming bestuur / commissies

4. Status padelbaan subsidie

5. Contributie 2020

6. Begroting 2020 *

PAUZE

7. Beleidsplan 2020 – 2024 *

8. Statutenwijziging - update

9. Onderhoudswerkzaamheden, o.a. schilderwerk clubgebouw

10. Rondvraag

11. Sluiting


Stukken * zijn beschikbaar achter de leden login op de website
 

<< Terug naar overzicht

Realisatie en sponsoring: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat