Home
Facebook Instagram

BAS-omni opgeheven

Biddinghuizen - 12 maart 2012.  Na 48 jaar BAS-omni hebben de gezamenlijk sportverenigingen in het najaar van 2011 besloten om de vereniging BAS-omni op te heffen. De Biddinghuizer Algemene Sportvereniging BAS is als omni vereniging officieel opgericht op 17 september 1964.

De eerste bewoners van Biddinghuizen en omstreken waren vervuld met de pioniersgedachte: samen een nieuwe gemeenschap opzetten betekent samen de schouders eronder zetten. Er waren dus genoeg initiatiefnemers om voor een bloeiend verenigingsleven zorg te dragen. Zo werd in februari 1964 de vereniging Dorpsbelangen opgericht en was men al in april 1964 bezig met de voorbereidingen om een sportvereniging op te richten.

Op donderdag 17 september 1964 was het dan echt zover: ‘de sportbeoefening kan een aanvang nemen’. Met drie afdelingen (Gymnastiek, Voetbal en Volleybal) wordt die avond de Biddinghuizer Algemene Sportvereniging (BAS) opgericht, BAS-omni is dus een feit.

Dat BAS-omni een succes blijkt te zijn wordt aangetoond door de ledenaanwas, in 1967 was er al sprake van 400 leden, werd er een judo afdeling toegevoegd en was er sprake van een uitbreiding met een tafeltennis- en handbalafdeling.

In mei 1969 werd het 500ste lid welkom geheten en in begin jaren ‘70 waren er 10 sportafdelingen: Badminton, Basketbal, Gymnastiek, Handbal, Judo, Tafeltennis, Tennis, Schietsport, Voetbal en Volleybal. Midden jaren ‘70 bereikte BAS-omni zijn top met maar liefst 1.400 leden. In die jaren wordt Biddinghuizen door “De Flevolander” uitgeroepen tot het sportiefste dorp van de gemeente Dronten. Op dat moment is maar liefst 36,2 procent van de bevolking lid van BAS-omni. In Swifterbant is het aantal sporters 24,8 procent en in Dronten slechts 16,6 procent.

In september 1969 ontstond verder de voorloper van de huis aan huis gedeelde krant “Biddinghuizen Actueel”, een unieke constructie waarbij alle verengingen hun nieuws, standen, wedstrijden via dit blad konden presenteren. De toenmalige voorzitter Alting van BAS-omni hoopte met de nieuwe krant (de “BAS-krant”) een goede communicatie tussen de leden en het bestuur te bewerkstelligen. Begon het in 1969 met een maandelijks clubblad alleen voor de sportverenigingen, nu is dit blad inmiddels uitgegroeid tot een krant die het gehele dorpsgebeuren vertegenwoordigt en door bijna iedere bewoner graag wordt gelezen. “Biddinghuizen Actueel” blijft in ieder geval bestaan en vele sport verenigingen blijven nog gebruik maken van de “Biddinghuizen Actueel” om hun leden wekelijks te blijven informeren.

Aan het eind van de jaren ‘70 wordt de gezamenlijkheidsgedachte binnen de omni-vereniging al wat minder, de afdelingen krijgen afzonderlijke besturen en worden zelf financieel verantwoordelijk. In de loop van de jaren groeien de onderlinge sportvereniging steeds meer uit elkaar waarbij wisselende besturen het bestaan van een BAS-omni vereniging vergeten lijken te zijn.

Er is nauwelijks nog sprake van onderlinge relaties en contacten, tijdens gemeentelijke bezuinigingen rond 2005 is er nog van een opleving van BAS-omni sprake geweest. Voorzitter van BAS-omni Gert Ekelhof is toen nog in staat gebleken om de verenigingen te mobiliseren bij discussies met de gemeente over verhoging van de huren van de diverse sportaccommodaties. Maar ook daarna valt er over BAS-omni een grote stilte, de BAS-omni gedachte leeft niet meer en er is weinig behoefte bij de onderliggende sportverenigingen om een overkoepelend orgaan in stand te houden.

Ook de statuten van de afdelingen pasten niet meer in de sinds de jaren ‘80 ingezette zelfstandigheid, er moesten dus aanpassingen in de statuten van BAS-omni en haar afdelingen worden aangebracht. Na een aantal BAS-omni vergaderingen leidde dat tot verenigingsstatuten per sportafdeling en daarmee tot een beëindiging van de BAS-omni vereniging.

Voor de vrijwilligers die aan het begin hebben gestaan van de oprichting van BAS-omni en de vrijwilligers die vele uren hebben gestoken in het wel en wee van BAS-omni, wellicht een teleurstelling. Ze kunnen echter terug kijken op een zeer succesvolle periode en weten dat ze hebben meegewerkt aan een zeer positieve ontwikkeling van het sportgebeuren in Biddinghuizen. Het dorp Biddinghuizen is hen daarom ook veel dank verschuldigd, ze verdienen een groot compliment.

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht

Realisatie en sponsoring: Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat